O společnosti

Akciová společnost AGRO JENIŠOVICE byla založena 3.srpna 1999. Jediným zakladatelem bylo Zemědělské družstvo Jenišovice se sídlem v Lozicích, jehož prvotní aktivity sahají do roku 1960. Hlavní činností společnosti je zemědělská prvovýroba.

V roce 2021 společnost hospodaří na 1 227 hektarech zemědělské půdy. Z této výměry je 1 113 hektarů orná půda a 114 hektarů jsou trvalé travní porosty. Převážná část pozemků se nachází v okolí obce Jenišovice.

V roce 2022 máme zaseto:

  • pšenice ozimá – 385,41 ha
  • Ječmen jarní – 203,14 ha
  • Vojtěška – 94,22 ha
  • Kukuřice – 91,58 ha
  • Řepka ozimá – 136,95 ha
  • Řepa cukrovka – 59,54 ha
  • Ječmen ozimý – 86,62 ha

Rostlinná výroba zajišťuje vlastní krmivo pro živočišnou výrobu pěstováním kukuřice na siláž a na zrno, vojtěšky na senáž, výrobu lučního sena a výrobu slámy.

V živočišné výrobě se společnost zaměřuje na velkokapacitní chov skotu s výrobou mléka a masa a dále na chov prasat s výrobou masa a prodej selat. V květnu 2022 z ekonomických důvodů ukončujeme chov prasat.

Podnikáme celkem na čtyřech hospodářstvích, ve středisku Jenišovice, Stradouň, Ostrov a Štěnec. Jsme chovatelé skotu plemene České červeno-strakaté.

K 31.12.2021 společnost měla ustájeny tyto počty skotu: krávy mléčné 299ks, jalovice 123ks, telata 302ks, býci 165ks, dále 132ks prasat a 97ks selat.

Živočišná výroba zajišťuje vlastní produkci chlévské mrvy pro rostlinnou výrobu. Naší snahou je maximální využití hnojiv přírodního původu.

Společnost podniká v menším rozsahu také ve stavebnictví, v kovoobrábění a poskytuje služby silniční motorové dopravy.