O společnosti

Akciová společnost AGRO JENIŠOVICE byla založena 3.srpna 1999. Jediným zakladatelem bylo Zemědělské družstvo Jenišovice se sídlem v Lozicích, jehož prvotní aktivity sahají do roku 1960. Hlavní činností společnosti je zemědělská prvovýroba.

V roce 2021 společnost hospodaří na 1 227 hektarech zemědělské půdy. Z této výměry je 1 113 hektarů orná půda a 114 hektarů jsou trvalé travní porosty. Převážná část pozemků se nachází v okolí obce Jenišovice.

Aktuálně máme zaseto:

  • pšenice ozimá – 292 ha
  • Ječmen jarní – 191 ha
  • Vojtěška – 144 ha
  • Kukuřice – 137 ha
  • Řepka ozimá – 129 ha
  • Řepa cukrovka – 92 ha
  • Ječmen ozimý – 78 ha
  • Pšenice jarní – 41 ha
  • Řepa krmná – 5 ha

Rostlinná výroba zajišťuje vlastní krmivo pro živočičnou výrobu pěstováním kukuřice na siláž a na zrno, vojtěšky na senáž, výrobu lučního sena a výrobu slámy.

V živočišné výrobě se společnost zaměřuje na velkokapacitní chov skotu s výrobou mléka a masa a dále na chov prasat s výrobou masa a prodej selat.

Podnikáme celkem na čtyřech hospodářstvích, ve středisku Jenišovice, Stradouň, Ostrov a Štěnec. Jsme chovatelé skotu plemene České červeno-strakaté.

K 31.12.2020 společnost měla ustájeny tyto počty skotu: krávy mléčné 327ks, jalovice 218ks, telata 385ks, býci 179ks, dále 231ks prasat a 109ks selat

Živočišná výroba zajišťuje vlastní produkci chlévské mrvy pro rostlinnou výrobu. Naší snahou je maximální využití hnojiv přírodního původu.

Společnost podniká v menším rozsahu také ve stavebnictví, v kovoobrá-bění a poskytuje služby silniční motorové dopravy.