O společnosti

Akciová společnost AGRO JENIŠOVICE byla založena 3.srpna 1999. Jediným zakladatelem bylo Zemědělské družstvo Jenišovice se sídlem v Lozicích, jehož prvotní aktivity sahají do roku 1960. Hlavní činností společnosti je zemědělská prvovýroba.

V roce 2024 společnost hospodaří na 1 129 hektarech zemědělské půdy. Z této výměry je 1 020 hektarů orná půda a 109 hektarů jsou travní porosty nebo úhory na travních porostech. Převážná část pozemků se nachází v okolí obcí Lozice, Jenišovice, Štěnec, Vinary u Vysokého Mýta, Stradouň.

V roce 2024 máme zaseto:

  • Pšenice – 369,84 ha
  • Ječmen – 242,89 ha
  • Řepka – 117,05 ha
  • Kukuřice – 112,98 ha
  • Cukrovka – 74,23 ha
  • Vojtěška – 67,13 ha
  • Hrách – 28,61 ha

Rostlinná výroba zajišťuje vlastní krmivo pro živočišnou výrobu pěstováním kukuřice na siláž, vojtěšky na senáž, výrobu lučního sena a výrobu slámy.

V živočišné výrobě se společnost zaměřuje na velkokapacitní chov skotu s výrobou mléka a masa. Podnikáme celkem na třech hospodářstvích, ve středisku Jenišovice, Stradouň a Štěnec. Jsme chovatelé skotu plemene České červeno-strakaté.

Živočišná výroba zajišťuje vlastní produkci chlévské mrvy pro rostlinnou výrobu. Naší snahou je maximální využití hnojiv přírodního původu.

Společnost podniká v menším rozsahu také ve stavebnictví, v kovoobrábění a poskytuje služby silniční motorové dopravy.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2023 činil 37,71 osob.