O společnosti

Akciová společnost AGRO JENIŠOVICE byla založena 3.srpna 1999. Jediným zakladatelem bylo Zemědělské družstvo Jenišovice se sídlem v Lozicích, jehož prvotní aktivity sahají do roku 1960. Hlavní činností společnosti je zemědělská prvovýroba.

V roce 2023 společnost hospodaří na 1 189 hektarech zemědělské půdy. Z této výměry je 1 076 hektarů orná půda a 113 hektarů jsou travní porosty. Převážná část pozemků se nachází v okolí obcí Lozice, Jenišovice, Štěnec, Vinary u Vysokého Mýta, Stradouň.

V roce 2023 máme zaseto:

  • Pšenice ozimá – 262,77 ha
  • Pšenice jarní – 79,94 ha
  • Ječmen jarní – 228,84 ha
  • Ječmen ozimý – 67,43 ha
  • Vojtěška – 96,87 ha
  • Kukuřice – 97,72 ha
  • Řepka ozimá – 153,31 ha
  • Řepa cukrovka – 74,86 ha
  • Žito – 1,6 ha

Rostlinná výroba zajišťuje vlastní krmivo pro živočišnou výrobu pěstováním kukuřice na siláž, vojtěšky na senáž, výrobu lučního sena a výrobu slámy.

V živočišné výrobě se společnost zaměřuje na velkokapacitní chov skotu s výrobou mléka a masa.

Podnikáme celkem na třech hospodářstvích, ve středisku Jenišovice, Stradouň a Štěnec. Jsme chovatelé skotu plemene České červeno-strakaté.

K 31.12.2022 společnost měla ustájeny tyto počty skotu: krávy mléčné 267ks, jalovice 144ks, telata 265ks a býci 99ks.

Živočišná výroba zajišťuje vlastní produkci chlévské mrvy pro rostlinnou výrobu. Naší snahou je maximální využití hnojiv přírodního původu.

Společnost podniká v menším rozsahu také ve stavebnictví, v kovoobrábění a poskytuje služby silniční motorové dopravy.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2022 činil 41,7 osob.