Informace akcionářům

Od 8.6.2021 platí pro zasedání orgánů právnické osoby tyto podmínky:

Valné hromady a členské schůze, představenstva a další zasedání orgánů právnické osoby, kterého se účastní více než 10 osob musí splňovat tyto podmínky:

 • sedí ob židli
 • účastníci nemají příznaky a jsou povinni předložit:
 • –             PCR test ne starší než 7 dní

  –             POC test ne starší než 72 hodin (druh antigenních testů, které provádí zdravotník, nejde o samotest)

  –             Doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny (od prvního pozitivního POC nebo PCR testu

  –             osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

  –             čestné prohlášení nebo potvrzení zaměstnavatele, o absolvování testu na COVID 19 před méně než 72 h s negativním výsledkem

  –             Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží certifikátem, že

  i)                    od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

  ii)                   od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

  iii)                 od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců