Výroční zpráva, účetní závěrka, zpráva auditora 2021

Výroční zpráva 2021

Kompletní účetní závěrka za rok 2021 je k nahlédnutí v sídle společnosti v Lozicích v pracovní dny od 7:00 – 14:00 po předchozí telefonické domluvě.