Posunutí valné hromady z důvodu mimořádných opatření

Vážení akcionáři AGRO JENIŠOVICE  a.s.

V minulých letech jste v tuto dobu obdrželi pozvánku na valnou hromadu naší akciové společnosti. Z důvodu mimořádných opatření, která přijala vláda České republiky v souvislosti s pandemii, nelze v tuto dobu, valnou hromadu uskutečnit formou jako v minulých rocích, aby nebyla konána v rozporu s těmito opatřeními.

Zákon č. 191/2020 Sb. O některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, který podepsal dne 20.4.2020 prezident republiky obsahuje ustanovení, které posunuje termín schválení účetní závěrky na rok 2019 na dobu tří měsíců po skončení mimořádných opatření, tzn. až vláda povolí shromažďování osob za účelem konání schůzí obchodních korporací.  Velmi bedlivě sledujeme, kdy tato opatření budou zrušena, abychom podle shora citovaného zákona svolali valnou hromadu AGRO JENIŠOVICE  a.s.

Současně vám sdělujeme, že společnost zajišťuje veškeré své úkoly týkající se rostlinné a živočišné výroby, jarní práce byly vykonány a jsou připravovány opatření k senážování a žňovým pracem.

Lozice dne 14.května 2020

Za představenstvo AGRO JENIŠOVICE a.s. : Radek Černohorský, předseda představenstva